Polityka prywatności i plików cookies

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików cookies.

Poniższa Polityka Prywatności plików Cookies określa, w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu https://invpoland.com/

SPIS TREŚCI :

 1. Administrator
 2. Definicje
 3. Zbieranie danych osobowych
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 5. Polityka Cookies
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
 7. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 8. Odbiorcy danych osobowych
 9. Przekazywanie danych poza EOG
 10. Obowiązek/dobrowolność podania danych
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych
 13. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest INV POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 257c/A2, 30-218 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391688, NIP: 6793070032, REGON: 121815688,

adres e-mail ______________________

II. DEFINICJE

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://invpoland.com/
 4. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III.ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://invpoland.com. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą minimalizmu określoną w RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem https://invpoland.com/. Ponadto Administrator zbiera informacje o aktywności Użytkownika Serwisu.

IV. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposoby korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora pod adresem https://invpoland.com/

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU https://invpoland.com/

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii m.in. adres IP lub inne identyfikatory), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu treści znajdujących się w Serwisie – podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z dostosowywaniem zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu- podstawą prawna to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu produktów własnych oraz zapewnienia funkcjonalności Serwisu

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przetwarzamy dane Użytkownika Serwisu wskazane w formularzu kontaktowym w celu realizacji obsługi zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie. Podstawą jest dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane przetwarzane są również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu lub obronie jego praw.

V. PLIKI COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies w serwisie https://invpoland.com/.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz serwis). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

W jakim celu używamy plików Cookies?

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Użytkownikowi Serwisu przeglądanie stron internetowych serwisu zgodnie z jego preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz serwis internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania serwisu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika Serwisu;

Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając nasz serwis możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzysta Użytkownik Serwisu odwiedzając nasz serwis. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania, opuszczenia serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookie albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.
 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze serwisu, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem serwisu (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Google Analytics

Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. W szczególności Google opracowuje na rzecz administratora raporty zawierające informacje o danych demograficznych np. wiek oraz dane dotyczące zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań używa się danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę, pozyskanych od innych podmiotów. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim tylko jeżeli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google.

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których korzystasz przy przeglądaniu naszego Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik Serwisu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze Użytkownika Serwisu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika Serwisu w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres, przez który Administrator przetwarzania dane osobowe jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy, są przetwarzane aż do jej wykonania, a po wykonaniu- maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- aż do czasu jego realizacji bądź zgłoszenia sprzeciwu.

Dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu obsługi zgłoszenia i odpowiedzi na pytanie, Po tym czasie dane te mogą być przetwarzane tylko przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym profilowania. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, w tym profilowania a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, mogą one skontaktować się z Administratorem za pomocą poniższych danych:

INV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, adres: ul. Królowej Jadwigi 257C/A2, 30-218 Kraków

e-mail:________________________

We wniosku w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VIII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniuczyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym, Google LLC.

Twoje dane możemy również przekazywać innym podmiotom, kiedy ciąży na nas prawny obowiązek.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a także w innych państwach w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto firma Google LLC przytąpiła do programu PrivacyShield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Przystąpienie do tego programu oznacza, że podmiot ten zobowiązał się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, co czyni korzystanie z ich usług oraz funkcjonalności zgodnym z prawem.

X. OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia przesłania formularza kontaktowego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich nie podanie nie powoduje negatywnych konsekwencji.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W związku z korzystaniem przez Administratora z plików Cookies, Administrator zbiera informacje o sposobie korzystania przez użytkownika Systemu ze stron internetowych. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Oznacza to, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych Użytkowników (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o nich, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.